Permission- När använder man det?

Vad är Permission?

Permission avser ledighet från arbetet och där du får behålla din lön.
Det finns inte lagstadgat utan bestämmelsen finns uteslutande i kollektivavtal.
Vad som även är avgörande är förhållandet på arbetsplatsen dvs att arbetsgivaren även måste godkänna om ledigheten kan tas ut.

Permission kan användas vid:
Om någon i familjen blir plötsligt svårt sjuk
Nära anhörigs bortgång, begravning, gravsättning
– Behöver man dessutom resdagar så kan även det beviljas
När man fyller 50 år
Om man skulle gifta sig
Förstagångsbesök hos antingen en läkare eller tandläkare
Vid flyttdagar – ex om man bor långt iväg och börjar en ny anställning så kan det beviljas av den nya arbetsgivaren