Terminalglasögon – vad gäller?

Om din syn förändras och du är i behov av Terminalglasögon – vad gäller?

För att bena ut vad som gäller börjar vi vid 6 § enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbete vid bildskärm (AFS 1998:5).

I den här föreskriften framgår det att om en anställd som arbetar vid datorn i minst 1 timme om dagen ska genomgå en synundersökning. Om det visar sig att den anställde behöver terminalglasögon för att kunna utföra sitt arbete ska arbetsgivaren se till att den anställde får ut sådana glasögon. Givetvis ska det bekostas av arbetsgivaren både synundersökning och terminalglasögon. Sen kan behovet om vilka sorters glasögon och styrka variera och då även kostnaden. Men det innebär också att den anställde inte kan ställa krav på att arbetsgivaren ska betala vilka sorters glasögon som den anställde vill ha. Arbetsgivarna brukar sätta en gräns för bågarna, vad de får kosta.

Terminalglasögon ses som ett arbetsredskap och därmed en skattefri förmån