Skillnaden mellan Företagsrekonstruktion / Konkurs

De åren jag arbetat både som lönekonsult och redovisningsekonom stöter man på olika händelser, problem som är både bra och mindre bra, vilket ger erfarenhet. Några av dessa är Företagsrekonstruktion och Konkurs.

Vad är då en företagsrekonstruktion?

Kortfattat så är det ett alternativ till att ett företag i stället går i konkurs. Vid konkurs drabbas väldigt många, både anställda olika intressenter som exempelvis samarbetspartners osv.

Orsakerna till att företag hamnar i de här situationerna är givetvis flera, bland annat lägre inflöde av nya projekt – som leder till sämre likviditet, konjunkturförändring, nya trender som gör att vissa produkter efterfrågas i mindre omfattning, nya regler och lagar som påverkar branschen, övrigt som händer i omvärlden tex pandemi, krig, ränteförändringar. Dessa olika faktorer kan ge en cocktailmix som kan vara förödande om man inte har en chans att ställa om i tid.

Om ett företag skall ges rekonstruktion skall företaget ansöka om det till Tingsrätten. Här ska det motiveras att man ska kunna få en chans till omställning av företaget tex om verksamheten befinner sig på en mindre ort, kan det innebära att många arbetstillfällen försvinner. Vilket kan vara förödande för orten.

Tingsrätten tar beslut om det finns en chans att företaget kan överleva på sikt. Efter att Tingsrätten gett ett ok till Företagsrekonstruktion utses en rekonstruktör. Rekonstruktören tar över hela processen i bolaget och ser till att bolaget kan driva verksamheten. Från och med beslutsdatumet så fryses alla leverantörsskulder och bolaget startar på 0. Man ser över antalet anställda samt vilka skills som behövs för att företaget skall kunna fortlöpa. Resterande personal sägs upp enligt LAS regler.

Under den här tiden får de anställda sin lön genom statlig lönegarantin. Det fortlöper till dess att man ser att företaget kan ta över rodret själv. Allt går väldigt fort i den här processen och varar oftast inte mer än några månader.

Sen kan det göras ny prövning hos Tingsrätten om förlängd tid för rekonstruktionen.