Avgångsvederlag – tillfällig ersättning

Avgångsvederlag kan vara inskrivet i ett anställningsavtal dvs om en uppsägning skulle ske att ett visst belopp betalas ut. Det kan även vara en frivillig Överenskommelse. När en arbetsgivare ger ett avgångsvederlag är oftast om inte arbetsgivaren vill följa turordningsreglerna i LAS, annat fall kan vara om uppsägning sker utan saklig grund.

Att tänka på:

  • vid avslutande av sin anställning är ett avgångsvederlag ingen laglig rätt att få ut.
  • Avgångsvederlag är enbart underlag för den Statliga inkomst pensionen Ej Tjänstepensionen
  • Ej betala kollektivavtalade försäkringsavgifter
  • Omfattas inte av statlig lönegaranti – exempelvis är man anställd i ett bolag som har en dålig ekonomi så kanske det kan vara bättre att ta ett engångsbelopp.
  • EJ underlag för semesterberäkning
  • Avgångsvederlag räknas inte in i SGI – så blir du sjuk får inte de här pengarna räknas in i underlaget

Tänk även på att det kan finnas en konkurrensklausul som gör att du inte kan söka jobb under tiden.

Att tänka på: om du får avgångsvederlaget utbetalt i ett belopp – ger en högre skatt , än om du får det utportionerat under några månader.