Digitala verktyg

Lönsamt Skånes Byråportal:

  • Ärendehantering
  • Dokument
  • Kvittohantering
  • Kivra

Tidredovisningssystem
Reseräkningssystem
Digitala körjournaler
Digital signering avtal