Lönekartläggning

Syftet med en Lönekartläggning är att upptäcka skillnader, olikheter i anställningsförhållanden mellan exempelvis mäns och kvinnors löner. I flera fall kan anställningskontrakt vara likvärdiga men att det finns osakliga löneskillnader.

Använder man sig av ett verktyg som Lönekartläggning, ökar det jämlikheten, stärker företags varumärke samt struktur. Dessutom får ni en bättre kontroll av verksamheten utifrån flera aspekter.