Företagspolicy & Personalhandbok

Ett företag behöver ha riktlinjer och regler för att få en fungerande verksamhet. Policy och handbok ger stöd i flertalet frågor både gällande anställningen samt förhållningssätt gentemot varandra.

Hör av er om ni vill ha hjälp med att upprätta en personalhandbok, företagspolicy eller enbart diskutera de här frågorna.