Lönegranskning

Granskning av specifika problem, exempelvis upptäcker brister i lönesystem, försystem eller inte får till en korrekt semesterskuld Kan även vara brister som uppkommer vid ett bokslut då revisor eller redovisningskonsult upptäcker ett fel i årets sammanställning av total bruttolön, skatt och sociala avgifter. Vi bestämmer vad som skall granskas och i vilken omfattning det vill säga hur ingående granskningen skall bli.